Bài viết mới

03 cấm kỵ phong thủy khi thi công xây dựng nhà xưởng

03 cấm kỵ phong thủy khi thi công xây dựng nhà xưởng

Người làm ăn luôn quan tâm đến phong thủy, đặc biệt là phong thủy khi thi công xây dựng nhà xưởng. Mỗi nhà xưởng trước khi xây dựng, đều phải dựa vào kỹ thuật khoa học, cũng như công năng sử dụng để thiết kế, bố trí hợp lý, khoa …

Xem thêm »